Wist je dat?

 

 • Als je bestelt als ondernemer, je niet onder het consumentenrecht valt.
  Bijvoorbeeld het voordeel van online bestellen en gratis terugsturen binnen 30 dagen geldt dan niet.
 • Als je opvang in handhaving is, je niet verplicht bent dit te melden aan de ouders maar dat je dit best wel doet.
 • Als je persoonlijke gegevens van iemand verwerkt (bijvoorbeeld inlichtingenfiche), je dit moet aangeven bij de privacy commissie.
 • Wanneer je als organisator een rechtspersoon bent, je een uittreksel uit het Centraal Strafregister op naam van de rechtspersoon moet aanvragen voordat je een vergunning aanvraagt.
 • Een aanvraag voor een brandweerverslag voor de start van je locatie niet altijd gratis?
  Dit hangt af van de stad/gemeente waar je locatie gelegen is.
 • Je op de website van Kind & Gezin gemeentelijke kindrapporten kan opvragen
 • Je bij een vermoeden van handicap bij een kindje het VAPH kan contacteren.
 • De verplichting om warm en koud water te hebben bij de verzorgingshoek uit de regelgeving van voedselveiligheid komt
  en niet van Kind & Gezin.
 • De kosten voor schijnzelfstandigheid kunnen oplopen van 60 tot 100 000€!
 • Je enkel voedsel mag aanbieden in materiaal (bordje, bekertje, …) waar een symbool met een glas en een vorkje op staat?
 • Je eigenlijk geen etensresten aan kippen mag geven?
 • Mee-roken niet alleen schadelijk is omwille van de rook, maar ook door de uitgeademde lucht van rokers, de huid en de kledij?
  En dat roken daarom ook tijdens pauzes in de kinderopvang wordt afgeraden?
 • Je veel speelgoed in de vaatwasmachine of in de wasmachine kan wassen
 • Je ouders toestemming moet vragen om foto’s van hun kindje te gebruiken op Facebook, folders, … .
 • Er voorgedrukte heen- en weerboekjes bestaan die je rechtstreeks bij de drukker kan bestellen?
 • Als rechtspersoon heb je ook een uittreksel uit het strafregister nodig.
  Dit vraag je aan bij de dienst Centraal Strafregister