Voedselveiligheid

 

In je opvang zorg je voor een gezonde start. Dat doe je onder meer door dagelijks kwaliteitsvolle maaltijden te bereiden. Je houdt daarbij zowel rekening met een evenwichtige voeding, als met de voedselveiligheid. Wanneer je niet correct handelt of wanneer je nalatig bent, kan voedsel immers een gevaar vormen voor de gezondheid. Is dit het geval in jouw opvang, dan kan je aansprakelijk gesteld worden. Op het vlak van voedselhygiëne zijn er voor de groepsvang de wettelijke verplichtingen van het FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen). Deze gaan over goede hygiënepraktijken, autocontrole, registratie, toelating en meldingsplicht.

Je vindt ze terug in de autocontrolegids.

Ook voor de groepsopvang van schoolgaande kinderen bestaat er een autocontrolegids.

Voor de gezinsopvang zijn er geen verplichtingen van het FAVV maar heeft Kind & Gezin wel een checklist ontwikkeld.

 

Opleiding FAVV

De wetgeving stelt dat iedereen een opleiding moet genoten hebben met betrekking tot voedselveiligheid aangepast aan zijn of haar functie. De wetgeving stelt niet dat dit moet gebeuren door het FAVV of door een externe firma. Mensen kunnen intern opgeleid worden door een collega met kennis van zaken. Hiervan kan best een lijst bijgehouden worden waarin men kan bewijzen dat mensen opgeleid zijn. Indien u vormingen volgt van het FAVV of een externe firma dan krijgt u daarvan een attest op naam dat kan dienen als bewijs.

Controleurs gaan dit ook nakijken tijdens hun inspecties. Ze doen dit ook aan de hand van gerichte vragen. Bv: Iemand die controle doet over de temperatuur moet ook de kritische limiettemperaturen kennen. Als de controleur vraagt wat de limiet is van de kip in de koelkast en de persoon in kwestie kan hierop niet antwoorden dan stelt de controleur dat er gebrek aan kennis is en dat men een opleiding dient te volgen.

Het FAVV organiseert opleidingen over voedselveiligheid bij de groepsopvang van baby’s en peuters.

Deelname is gratis.   Meer weten

 

Feitelijke vereniging en heffingen FAVV

Het FAVV stemt haar gegevens af op die van de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Zo reikt het FAVV een toelating uit op de vestigingsplaats van het kinderdagverblijf. Sommige zelfstandige kinderdagverblijven werken onder de vorm van een feitelijke vereniging. Als lid van een feitelijke vereniging moet je afzonderlijk een ondernemingsnummer aanvragen in de Kruispuntbank. Als de verschillende leden van die feitelijke vereniging telkens een ander adres hebben ingevoerd in KBO, zullen ze bijgevolg ook allemaal afzonderlijk worden uitgenodigd om een heffing te betalen. Het is daarom van belang dat je ook het vestigingsnummer van de plaats waar je werkt ingeeft (en niet je privéadres).

 

 

Allergenen

Wat betreft de allergenen (stoffen die allergieën kunnen uitlokken), moet je je ook aan bepaalde regels houden.

Meer info.

 

 

Nuttige links

 

Info Voeding en Beweging Kind & Gezin

 

Quick start fiches FAVV

 

Registratie en toelating FAVV

 

De Smiley van het FAVV

 

Veiligheid en hygiëne