Vlaams ondersteuningsnetwerk vzw

 

Leden van het Vlaams ondersteuningsnetwerk:

vzw Komma

vzw Vlaamse Dienst Kind & Opvang (VDKO)

vzw Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK)

CEGO KU Leuven vzw Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO)

vzw Limburgs Steunpunt Kinderopvang (LSK)

vzw Landelijke Kinderopvang

vzw Leren@vaart

vzw Blenders

vzw Arteveldehogeschool

vzw Karel De Grote Hogeschool (Katholieke Hogeschool Antwerpen)

vzw Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo)

vzw Thuishulp (in samenwerking met gemeenschapsonderwijs)

vzw Felies (dienstverlenende intergemeentelijke vereniging)

De Blauwe Lelie (vereniging van OCMW's)

Stad Gent

vzw 3Wplus

 

Werkgeversorganisaties:

SOM, UnieKO en Vlaams WelzijnsVerbond

VVSG