Verzekeringen

  • Welke verzekeringen moet ik nemen als organisator?

    Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op 1 april 2014, staat elke organisator zelf in voor zijn verzekeringen. Naast de verplichte verzekeringen kan het ook nuttig zijn om aanvullende verzekeringen te nemen. Zo kan je je verzekeren voor lichamelijke ongevallen die je zelf tijdens de opvang overkomen, bijvoorbeeld als een kindje in je oog prikt. Ook andere, niet verplichte verzekeringen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een verzekering ‘gewaarborgd inkomen'. Deze beschermt jou tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Hiervoor neem je best contact op met je verzekeringsagent.

    Meer info