• Hoeveel moet ik SABAM betalen?

    Indien in de context van kinderopvang muziek meegedeeld wordt in de ruimtes waar de kinderen zich bevinden, dan moet hiervoor de aangepaste vergoeding betaald worden, voor zowel de auteurs- als voor de naburige rechten, met uitzondering van de uitbatingen door onthaalouders die voldoen aan de hierna volgende definitie:

    Elke uitbating door individuele personen, met een maximale bezetting van 2 VTE's, waarbij in een privéwoning kinderen opgepast worden. De betrokken individuele personen hebben onderling geen werkgever-werknemer relatie en geen overste-ondergeschikte relatie. Voor wat dus de auteursrechten betreft is het tarief 108 van toepassing voor de locaties die gesonoriseerd zijn en bovendien toegankelijk voor de kinderen of derden.

    Meer info