Taal

 • Moet een voorziening met een anderstalige werking de procedures ook in het Nederlands vertalen?

  De procedures moeten in het Nederlands, maar ze kunnen uiteraard vertaald worden.

  Een Nederlandstalige ouder (en Zorginspectie) moet ze kunnen inkijken desgewenst. Dit geldt voor alles wat betreft de vergunningsvoorwaarden: alles waaruit Zorginspectie kan afleiden of je voldoet aan de vergunningsvoorwaarden moet beschikbaar zijn in het Nederlands.

  Daarnaast is het een vergunningsvoorwaarde om een taalbeleid te hebben dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert, met positieve aandacht voor de taal die het kind thuis spreekt.

   

  Wil je een opvang starten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, hou dan hier rekening mee:

  • Wil je de opvang organiseren als natuurlijke persoon, dan heb je de vrije keuze tussen Kind en Gezin of ONE (l’Office de la Naissance et de l’ Enfance). Je kan dus zelf beslissen of je een vergunning bij Kind en Gezin aanvraagt of niet.
  • Wil je de opvang organiseren als instelling, dan bepaalt de taal van de instelling of ze onder de Vlaamse of de Franstalige gemeenschap valt. Uitsluitend Nederlandstalig georganiseerde kinderopvang moet een vergunning aanvragen bij Kind en Gezin. De Nederlandstalige organisatie kan blijken uit de statuten, de taal waarin interne documenten worden opgesteld, de taal waarin men bijvoorbeeld bepaalde lokalen aanduidt, …