Ruimtelijke ordening

 • De gemeente zegt dat ik 4 parkeerplaatsen moet voorzien. Wat zegt de regelgeving?

  Er zijn geen ‘verplichte’ parkeernormen. De gemeentelijke autonomie speelt hier dus.

   Vlaanderen heeft wel een vademecum uitgewerkt dat gemeenten kan ondersteunen in hun parkeerbeleid.

   

  De samenvatting:

  • Wil de gemeente ongewenst autogebruik tegen gaan?
   Dan voorziet zij weinig parkeerplaatsen en investeert in openbaar vervoer, maakt fietsen mogelijk of voorziet elders voldoende parkeerplaatsen.
  • Wil de gemeente parkeeroverlast op straat vermijden?
   Dan worden meer parkeerplaatsen voorzien of opgelegd.
  • Factoren:
   • Wat is de schaal/stedelijkheidsgraad van de gemeente?
   • Locatie in het centrum of aan de rand?
   • Autobezit: in stedelijke gebieden het laagst, in buitengebied het hoogst
   • Hoe verplaatsen de inwoners zich? per auto, per fiets, te voet, met het openbaar vervoer?
   • Wat is het aantal werknemers/m², aantal winkelbezoekers/m² in de buurt van de kinderopvang?
   • Wanneer verplaatsen de inwoners zich naar de kinderopvang of de omgeving?