Risicoanalyse

 

Kinderen willen de wereld ontdekken. Ze kennen nog geen gevaar.
Daarom is het belangrijk om hun leefomgeving zo veilig mogelijk te maken en hen stap voor stap te leren omgaan met gevaren.

 

Ook op het vlak van gezondheid zijn ze kwetsbaar.
Ze zijn extra gevoelig voor ziektekiemen, omdat hun weerstand nog volop in ontwikkeling is.
Bovendien is het risico om in aanraking te komen met ziektekiemen groter in een groep dan thuis.

 

Daarom ben je verplicht om een risicoanalyse te hebben en toe te passen.

 

De risicoanalyse is een eenvoudige methode waarbij je nagaat waar er risico's zijn voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Een risicoanalyse heeft 2 grote pijlers.

  • Pijler 1= de veiligheid:
    hoe voorkom je verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen?
  • Pijler 2 = de gezondheid: 
    hoe voorkom je ziekte, besmetting en verontreiniging.

Bij de risicoanalyse moet ook een plan van aanpak met daarin een tijdsplanning gemaakt worden.

 

Wettelijke voorwaarden

  • Elke organisator van kinderopvang (gezin- en groepsopvang) heeft een risicoanalyse nodig.
  • Een risicoanalyse herzie je in een cyclus van 2 jaar. Ieder aspect van de veiligheid en gezondheid in je opvang moet binnen deze periode aan bod komen. Je hoeft dus niet alles in één keer te evalueren. Spreid dit over 2 jaar.

 

Hulpmiddelen

 

Tips & achtergrond