Registratie

  • Bij de registratie van de aanwezige kinderen staat dat bevestiging door ouders zowel schriftelijk als elektronisch kan. Hoe zit dat?

    Eigenlijk wil de regelgeving open laten hoe de organisator de gezinnen de aanwezigheden laat bevestigen.
    Met elektronisch wordt dan eigenlijk bedoeld: wanneer je een elektronisch systeem hebt
    (bv via vingerafdrukken of toegangsbadges) dan is dit sowieso al een bevestiging door de ouders en moet die niet nog eens gebeuren. De formulering op de website kan aanleiding geven tot verwarring: door het woordje ‘bevestiging’ te gebruiken en de frequentie van ondertekenen is het alsof er na de registratie nog eens een bevestiging moet gebeuren, wat dus niet noodzakelijk is.