Een kinderopvang starten:

wat is er verplicht?

 

Wil je starten met kinderopvang, dan moet je daarbij een aantal regels volgen.
Sinds 1 april 2014 is er een nieuw decreet voor de opvang van baby’s en peuters.

VoorZet heeft een overzicht gemaakt van deze nieuwe voorwaarden met de timing.

In eerste instantie is er de regelgeving van Kind & Gezin. Maar daarnaast moet je ook rekening houden met regels die buiten de bevoegdheid van Kind & Gezin vallen, zoals voedselveiligheid, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, zelfstandige worden, … .