Ratio

 • Mag een stagiair meetellen in de ratio kind-begeleider?

  Deze persoon kan NIET meetellen

   

  Deze zelfde persoon kan uiteraard wel meetellen als kinderbegeleidster, maar niet in het kader van de stage en op voorwaarde dat deze minimum 18 jaar is en aan alle andere regelgevende voorwaarden van een kinderbegeleider voldoet (nodige attesten, …), tot 31 maart 2024. De organisator moet zorgen voor kwaliteitsvolle opvang, met voldoende continuïteit. Het is van belang dat de kinderbegeleider, de school en de organisator hierrond afspraken maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat de stagiair geen ruimte krijgt om “te leren” doordat hij of zij ingezet wordt als kinderbegeleider.

   

  Er is een overgangsperiode voor het voldoen aan de voorwaarde van de kwalificatie (zie artikel 70 voor bestaande opvanglocaties en artikel 73 voor nieuwe opvanglocaties); alleen voor de vroegere erkende kinderdagverblijven geldt deze overgangsperiode niet (zij moesten al voor 1 april 2014 werken met gekwalificeerde kinderbegeleiders), zij kunnen dan wel gebruik maken van de mogelijkheid om niet gekwalificeerde kinderbegeleiders in te zetten in het kader van een kwalificerend traject (indien voldaan kan worden aan de voorwaarden).

 • Wie telt er mee voor de begeleider-kind ratio?

  Voor een vroegere erkende kinderopvang:

  Een kinderbegeleid(st)er moet over de juiste kwalificatie beschikken vanaf het moment dat zij effectief met kinderen werkt en meetelt als kinderbegeleid(st)er, of een kwalificerend traject volgen. 
  Niet als er genoeg kinderbegeleid(st)ers aanwezig zijn voor het aantal kinderen en een niet-gekwalificeerd personeelslid (bv logistieke hulp) hier bovenop extra komt meehelpen.
  Bv. 19 kinderen met 3 kinderbegeleid(st)ers; zij mag meehelpen.

  Tijdens de middagrust dienen er voor 19 kinderen twee gekwalificeerde kinderbegeleid(st)ers aanwezig te zijn en dit mag maximaal twee aaneensluitende uren duren.
  Wie niet de juiste kwalificatie heeft en minstens drie jaar gewerkt heeft als verantwoordelijke of
  kinderbegeleid(st)er in een kinderopvanglocatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht,
  tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 kan een afwijking aanvragen i.v.m. de kwalificatie.

   

  Andere opvang:

  Als verantwoordelijke heb je een kwalificatie nodig (of een afwijking) voor je start met je opvang.
  Als kinderbegeleider kan je al starten en heb je tijd tot 2024 om je kwalificatie te halen.

  Een brochure rond kwalificaties vind je hier. Op pagina 7 kan je terugvinden wat er in jouw situatie geldig is.

  Meer info over mogelijke helpers vind je in het document “Mogelijke statuten in de zelfstandige kinderopvang” op deze pagina.

 • Het meetellen van de eigen kinderen is enkel opgenomen in de vergunningsvoorwaarden van gezinsopvang. Ook bij groepsopvang kunnen eigen kinderen "thuiskomen", denk maar aan samenwerkende onthaalouders. Gelden hier dezelfde regels?

  Er is inderdaad een onderscheid tussen gezins en groepsopvang hierover. Bij een koppel dat in de gezinswoning als samenwerkende onthaalouders werkt, is dit inderdaad niet zo makkelijk. Als er 12 kindjes aanwezig zijn in de opvang dan is duidelijk dat beide ouders 'aan het werk zijn' en het kindje dus ook bij de aanwezigen moet geteld worden (en kan gefactureerd worden). Zijn er echter maar kindjes voor 1 kinderbegeleider dan kan het kindje met de ouder die op dat moment 'niet aan het werk is' gezien worden als thuis zijn in het gezin. Op dat moment telt het kindje ook niet mee en kan er ook geen facturatie gebeuren.

 • Mag je de ratio overschrijden bij verschillende leefgroepen in 1 opvang?

  Je mag de ratio en de vergunde capaciteit nooit overschrijden. Deze ratio is er niet enkel voor de veiligheid maar ook voor de kwaliteit van de opvang.

  Het volgende is opgenomen in de regelgeving:

  • Als een kinderbegeleider alleen in de kinderopvanglocatie aanwezig is: maximum 8 kinderen per aanwezige kinderbegeleider.
  • Als er minstens 2 kinderbegeleiders in de kinderopvanglocatie aanwezig zijn: maximum 9 kinderen per aanwezige kinderbegeleider.
  • Als de kinderen rusten: maximum 14 kinderen per aanwezige kinderbegeleider op voorwaarde dat:
  • er minstens 2 kinderbegeleiders in de kinderopvanglocatie aanwezig zijn
  • de rusttijd maximaal 2 aaneensluitende uren duurt
  • De organisator van gezinsopvang doet inspanning om gemiddeld maximaal 4 kinderen tegelijk op te vangen per aanwezige kinderbegeleider per kwartaal.
  • De organisator van groepsopvang doet inspanning om maximaal 7 kinderen tegelijk op te vangen per aanwezige kinderbegeleider.
  • De kinderen en hun kinderbegeleiders deel je in leefgroepen in. Een leefgroep is een groep van maximaal 18 kinderen. Je voorziet per groep een of meer ruimtes. En je wijst een of meer kinderbegeleiders toe aan iedere leefgroep.

  In theorie mag je 1 kinderbegeleider bij 4 kinderen plaatsen en de andere in een andere ruimte (zelfde locatie) bij 14 kinderen. We raden zeer sterk aan dit zoveel mogelijk te vermijden, voor de veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van je werking! Ook is er het risico dat je in geval van problemen (ongeval, weglopen, …) hiervoor aansprakelijk gesteld wordt. Hou het dus, enkel in geval van nood, zeer kortstondig!

 • Mag een leerling duaal leren meetellen in de kind-begeleider ratio.

  Het is een keuze van de organisator:

  • Als die kinderbegeleider in het kader van de proeftuin duaal leren wordt ingeschakeld als reguliere kinderbegeleider, en dus maw meetelt voor het behalen van de ratio, dan telt die ook mee in de berekening van de gemiddelde leeftijd.
  • De gemiddelde leeftijd is één van de parameters om de subsidiehoogte te berekenen, en de kost voor de organisator is ook lager als men zo iemand inschakelt.
  • Als men die kinderbegeleider in het kader van duaal leren enkel inschakelt als ‘derde’ helper, dus bovenop de reguliere kinderbegeleiders en als die dus niet noodzakelijk is voor het behalen van de ratio, wordt hij door ons niet aanzien als kinderbegeleider, maar als ‘derde’ en moet hij dus niet meetellen voor de berekening van de gemiddelde leeftijd.

  Meer info bij Veerle Noerens van Vivo