Privacy wetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Wat is het?

Wie info over personen verwerkt, moet zich aan de Privacywet houden en dit aangeven.
Sinds mei 2018 moet iedereen in orde zijn met de wet.
GDPR – General Data Protection Regulation (of AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming)– is een nieuwe regelgeving waarmee Europa de privacy van zijn burgers beter wil beschermen. Al wie gegevens over personen verzamelt en gebruikt, moet daarvoor een gegronde reden hebben.  Lees er meer over op de website van de Privacy Commissie

 

Wat moet ik doen?

Alles hangt af van de privacyrisico’s die je activiteit(en) met zich meebrengt.

 • Zorg dat je weet wat GDPR inhoudt en dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de regels.
 • Ga na of je in orde bent: doe de privacy scan van UNIZO.
 • Maak een overzicht van wat je allemaal bijhoudt aan persoonsgegevens en ga na of je hier legaal en veilig mee omgaat.
 • Lijst de knelpunten op en bedenk welke maatregelen nodig zijn.
 • Pas je documenten zo nodig aan of schaf de gewenste software aan.
 • Ga opnieuw na of je in orde bent: doe de privacy scan van UNIZO
 • Doe aangifte bij de Privacy Commissie dat je persoonsgegevens verzamelt.
 • Voer een cyclus in om je acties hieromtrent op te volgen en te evalueren. Het is niet omdat je vandaag in orde bent, dat je dit morgen nog bent. Situaties wijzigen.

 

Enkele aandachtspunten voor de kinderopvang:

Ouders

 • Vraag toestemming aan ouders voor de verwerking van persoonsgegevens
  • Zorg ervoor dat ouders een handeling moeten stellen vooraleer ze akkoord gaan (bv.: een vakje aankruisen, ja/nee omcirkelen)
 • Het moet voor ouders even makkelijk zijn akkoord te gaan met jouw privacybeleid als zich te beroepen op het recht vergeten te worden.

Foto's

 • Neem alle doeleinden op waarvoor je deze foto's gebruikt (onthaalmoment, familiemuur, verjaardagskalender, ...)

 

Tevens ben je verplicht een verwerkingsregister bij te houden. Hierin neem je op welke persoonsgegevens je verwerkt, waarom en hoe lang je ze bijhoudt.

 

Hulmiddelen

Vind hier het startpakket van Kind en Gezin

Vind hier de presentatie van Unizo

 

Wat als ik niet in orde ben?

De controles op het naleven van de wetgeving zullen in ons land door de Privacy Commissie gebeuren.
De boetes kunnen volgens de wet oplopen tot maar liefst 20 miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet van de organisatie.