Opvang van schoolkinderen

 

Buitenschoolse activiteiten

 

 

Buitenschoolse  kinderopvang?

 

Activiteiten in vrije tijd?

 

 

Je voldoet aan de regels en voorwaarden van Kind en Gezin

 

Je hebt een attest toezicht of erkenning

Neem contact op met de jeugddienst van het stads- of gemeentebestuur waar je de activiteit wil organiseren

of

Gemelde opvang: je moet niet voldoen aan regels van Kind en Gezin

Mogelijks wil het stads- of gemeentebestuur ook een fiscaal attest uitreiken

 

Erkende opvang

voldoet aan voorwaarden en regels van Kind en Gezin

 

Fiscaal attest

 

Subsidies via subsidieronde

 

Ouderbijdragen liggen vast

 

Vakantieperiode (extra locatie) mogelijk

 

1 begeleider/14 kinderen

 

Attest toezicht

voldoet aan voorwaarden en regels van Kind en Gezin

Fiscaal attest

 

Forfait per kindplaats

 

Ouderbijdragen vrij te bepalen

 

1 begeleider/14 kinderen

 

Gemelde opvang

Moet niet voldoen aan voorwaarden en regels van Kind en Gezin

Geen fiscaal attest

indien in opdracht van gemeente kan je dit mogelijks via hen bekomen

 

geen subsidies

 

Ouderbijdragen vrij te bepalen

 

Vakantieopvang

 

Onbepaald

Opgelet!

 

 

 

 

Schoolgaande kinderen

 

 

 

 

baby's en peuters

 

 

 

 

vergunningsvoorwaarden baby's en peuters*