Ondernemen

 

Voor financieel advies in verband met (de opstart van) je opvang, kan je terecht bij onze partner UNIZO.

 

 

Subsidies

In sommige gevallen kan je aanspraak maken op subsidies voor de verbouwing/bouw van je infrastructuur.  Maar hiervoor moet je voldoen aan enkele voorwaarden.
Een dossier aanmaken kan gemakkelijk 2 jaar duren.
Lees de voorwaarden

In de stad, gemeente of provincie waar je wil opstarten kan je ook altijd informeren naar subsidies.

We verzamelen hier de lokale ondersteuningsmogelijkheden

Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft een subsidieleidraad opgemaakt.

subsidies

 

 

Belastingen

Er is een regeling rond het fiscaal forfait, waarbij men kan kiezen voor een volledig forfait (16,5 euro), een combinatie van een beperkt forfait (7 euro) en te bewijzen kosten of volledig te bewijzen kosten. Er staat bovendien geen limiet meer op het aantal ‘samenwerkende’ kinderbegeleiders per kinderopvang die het forfait mogen toepassen (vroeger was dat 2).  De regeling rond dat forfait is bovendien geen ‘wet’, maar een overeenkomst tussen de beroepsorganisaties (UnieKO en Fédaje) en de FOD Financiën. Dergelijke regelingen bestaan ook in andere sectoren.

Bij je boekhouder of accountant kan je terecht voor waardevol advies bij het invullen van je belastingaangifte.

Hieronder vind je informatie over de personenbelasting.

 

Personenbelasting

Als zelfstandige doe je ieder jaar een belastingaangifte. De Administratie der Directe Belastingen berekent vervolgens hoeveel je moet betalen, en stuurt je een aanslagbiljet. Als je voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet je bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.  Je betaalt belastingen op je netto beroepsinkomen. Om dat te betalen worden je beroepskosten afgetrokken van je beroepsinkomen.

 

Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

  • Ze moeten verband houden met je beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsgedeelte in aanmerking.
  • Ze moeten tegen het eind van het jaar betaald zijn.
  • Ze moeten gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
  • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als je niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet je de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen aantonen dat je de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt. In een aantal gevallen kan je je beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij je boekhouder of accountant  voor meer info.

 

Als zelfstandige moet je belastingen vooraf betalen. Anders krijg je een belastingvermeerdering.

Als starter ben je gedurende de eerste vier jaren wel vrijgesteld van die vermeerdering. Je krijgt wel belastingvermindering als je als starter toch voorafbetalingen doet.

 

Vanaf het vierde jaar betaal je dus elk kwartaal een deel van je belastingen vooraf.

Je boekhouder of accountant kan je helpen bepalen hoeveel je best voorafbetaalt.

 

Overname

Wil je je zaak overlaten of ga je een kinderopvang overnemen?

Let dan op met zogenaamde consultancy bedrijven die je geld vragen om je te laten begeleiden.

Je kan hiervoor terecht bij de UNIZO overnamecoach.

 

Ook hier vind je bijkomende informatie:

 

 

Nuttige links

 

Participatiefonds Vlaanderen kan je helpen met een lening

 

De brochure “Mijn eigen zaak” van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en UNIZO

 

Het startkompas en het kasplan helpen je je inkomsten en uitgaven te beheren

 

Markant is een netwerk van en voor actieve en ondernemende vrouwen

 

Werkzoekenden die dromen van een eigen zaak worden in het traject ‘Maak werk van je zaak’ begeleid naar ondernemerschap.

VDAB, Syntra en ESF slaan de handen in elkaar om de werkzoekende een optimale start te geven.

 

Het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden

 

Belastingen

 

Voorafbetalingen

 

Go For Finance begeleidingstraject voor financiering

 

Crowdfunding

 

De startersgids van Zenito en UNIZO

 

Uittreksel strafregister voor een rechtspersoon aanvragen

 

Hoe vind ik een goede boekhouder?

 

Op Youtube.com vind je onze inspirerende film over innovatief ondernemen in de kinderopvang.
Het bijhorende krantje kan je hier downloaden.