Ondernemen

  • Een organisator heeft een ondernemingsnummer voor een feitelijke vereniging aangevraagd bij Kind & Gezin en ontvangen. Moet zij een nieuwe vergunning aanvragen?

    Nee, enkel wanneer een feitelijke vereniging geen clausule rond verandering van de samenstelling heeft in de samenwerkingsovereenkomst en de samenstelling wijzigt toch, dan moet een nieuw ondernemingsnummer én een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

    Meer info hierover op de website van Kind & Gezin.

  • Wat zijn de mogelijkheden voor vervanging in een zelfstandig statuut?

  • Waar vraag ik een uittreksel uit het strafregister voor een rechtspersoon aan?

    Dit vraag je aan bij de dienst Centraal Strafregister