Gezinsopvang

Wil je graag kinderen opvangen vanuit je eigen woning of op kleinschalige basis?

Dan is gezinsopvang iets voor jou.

 • Het aantal kinderen dat je gelijktijdig mag opvangen is beperkt tot 8.
  Meer weten
 • Je moet aan enkele start- en werkingsvoorwaarden voldoen.
  Meer weten
 • VoorZet heeft deze vergunningsvoorwaarden omgezet in een handige checklist.
 • Om te kunnen starten heb je een diploma nodig dat voorkomt in deze lijst.
 • Meer uitleg over kwalificaties
 • Om je echt goed voor te bereiden op het werk in de gezinsopvang, ben je verplicht de
  module “Kennismaken met de gezinsopvang” te volgen voor je start.
  Meer weten.
 • In een aantal situaties kan je een afwijking aanvragen, bijvoorbeeld voor je kwalificatiebewijs.
  Meer weten.
 • Ben je al langer werkzaam in de kinderopvang, dan krijg je voor bepaalde zaken meer tijd.
  Meer weten.

 

Groepsopvang

We spreken van groepsopvang van zodra je meer dan 8 kinderen opvangt. Je werkt dan ook niet alleen.

 • Het aantal kinderen dat je gelijktijdig mag opvangen hangt af van je vergunning en het aantal
  kinderbegeleid(st)ers: Meer weten
 • Je moet aan enkele start- en werkingsvoorwaarden voldoen
 • VoorZet heeft deze vergunningsvoorwaarden omgezet in een handige checklist.
 • In een aantal situaties kan je een afwijking aanvragen, bijvoorbeeld voor je kwalificatiebewijs.
  Meer weten
 • Ben je al langer werkzaam in de kinderopvang, dan krijg je voor bepaalde zaken meer tijd. Meer weten.
 • Je dient enkele procedures en documenten op te maken.
  Meer info en hulp

 

We maken nog een onderscheid tussen groepsopvang met maximum 18 plaatsen en
groepsopvang met meer dan 18 plaatsen.

 • Maximum 18 plaatsen:

 

 • Meer dan 18 plaatsen:
 • Om te kunnen starten als kinderbegeleid(st)er heb je een diploma nodig dat voorkomt in deze lijst.
 • Om te kunnen starten als verantwoordelijke heb je een diploma nodig dat voorkomt in deze lijst.
 • Om te kunnen starten met een groepsopvang met meer dan 18 plaatsen heb je in je organisatie één persoon nodig met het attest organisatorisch beheer in de kinderopvang of een vrijstelling hiervoor.
 • Meer uitleg over kwalificaties.

 

 

Opvang van schoolkinderen

Vang je enkel schoolkinderen op? Dan val je onder de voorwaarden voor schoolkinderen. Meer weten

Vang je in jouw opvanglocatie zowel baby’s en peuters als schoolkinderen op? Dan val je onder de voorwaarden voor baby’s en peuters (gezins- of groepsopvang).