Fiscaal

 • Mag het bedrag dat ouders betalen voor ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen mee op het fiscaal attest?

  Nee, enkel het dagtarief dat ouders betaalden voor de werkelijk gepresteerde opvangdagen mag worden vermeld op het fiscaal attest. Geen extra kosten.

  Meer hierover in deze leidraad op de website van Kind & Gezin: Leidraad fiscaal attest ouders

 • Hoe gaat het fiscaal forfait in zijn werk?

  Voor de aangifte van je gemaakte kosten, kan je als zelfstandige kiezen voor een volledig forfait (17,5 euro), een combinatie van een beperkt forfait (7,5 euro) en te bewijzen kosten of volledig te bewijzen kosten.

   

  De bovenvermelde globale en beperkte kostenforfaits zijn enkel van toepassing op natuurlijke personen die als zelfstandige werken. Zij kunnen dus nooit van toepassing zijn voor vennootschappen, VZW, openbare besturen enzoverder.

   

  Bij je boekhouder of accountant kan je terecht voor waardevol advies bij het invullen van je belastingaangifte. Hieronder vind je informatie over de personenbelasting.

   

  Personenbelasting

  Als zelfstandige doe je ieder jaar een belastingaangifte.
  De Administratie der Directe Belastingen berekent vervolgens hoeveel je moet betalen, en stuurt je een aanslagbiljet. Als je voor de eerste keer een belastingaangifte moet doen als zelfstandige, moet je bij het belastingkantoor Deel II van de belastingaangifte aanvragen.

   

  Je betaalt belastingen op je netto beroepsinkomen.

  Om dat te betalen worden je beroepskosten afgetrokken van je beroepsinkomen.

  Beroepskosten moeten aan vier voorwaarden voldoen:

  • Ze moeten verband houden met je beroep, van gemengde kosten komt alleen het beroepsgedeelte in aanmerking.
  • Ze moeten tegen het eind van het jaar betaald zijn.
  • Ze moeten gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
  • De kosten moeten bewezen zijn, aan de hand van facturen of ontvangstbewijzen. Als je niet over concrete bewijsstukken beschikt, moet je de controleur van de belastingen op een andere manier kunnen aantonen dat je de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt. In een aantal gevallen kan je je beroepskosten forfaitair berekenen. Sla er een belastinggids op na of ga te rade bij je boekhouder of accountant  voor meer info.

   

  Als zelfstandige moet je belastingen vooraf betalen. Anders krijg je een belastingvermeerdering.

   

  Als starter ben je gedurende de eerste vier jaren wel vrijgesteld van die vermeerdering.
  Je krijgt wel belastingvermindering als je als starter toch voorafbetalingen doet.

   

  Vanaf het vierde jaar betaal je dus elk kwartaal een deel van je belastingen vooraf.

  Je boekhouder of accountant kan je helpen bepalen hoeveel je best voorafbetaalt.

   

  Hieronder vind je de data waarop de voorafbetalingen moeten worden gedaan en het percentage van de besparing (die wordt afgetrokken van de belastingvermeerdering) die je realiseert door vooraf te betalen:

  • uiterlijk 10 april
  • uiterlijk 10 juli
  • uiterlijk 10 oktober
  • uiterlijk 10 december

   

  Meer informatie:

  http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/boekhouding-belastingen-en-fiscaliteit/belastingen-voor-startende-ondernemers

   http://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_beroepen/voorafbetalingen/