Je opleiding laten erkennen door Kind & Gezin

 

Wil je zelf opleiding aanbieden en wil je deze laten erkennen door Kind & Gezin?
Dan moet je voldoen aan enkele voorwaarden.

In de regelgeving werden een aantal criteria opgenomen waaraan attesten moet voldoen vooraleer die in de regelgeving opgenomen kunnen worden of erkend kunnen worden (zie Ministerieel Besluit vergunning - organisatorisch beheer, modules gezinsopvang, levensreddend handelen).
Voor de kwalificatiebewijzen algemeen gebruiken we als richtlijnen volgende criteria die opgenomen staan in de nota van minister Vandeurzen “werk maken van werk in de zorgsector”: 
In deze nota staan de criteria waaraan kwalificerende trajecten zouden moeten voldoen (zie p. 68).